Automatiserad utleverans

Fluktuerande efterfrågan och återföring i flödet

Utleveransens infrastruktur delar utrymme med inleveransen. I båda fallen är den största utmaningen de dagliga rusningstiderna, efterfrågan och varuslagen.

Shipping area, automated

Flödet är utformat för att vara på ett sätt under morgonen och sedan reverseras under eftermiddagen. Genom att vända flödet på eftermiddagen kan godset transporteras säkert och effektivt tillbaka till lastbryggorna.

Säkerheten först

Som med alla områden med hög trafik i ett distributionscenter finns det många säkerhetsproblem att ta hänsyn till. Till exempel att utrymmet ofta är begränsat och att många människor arbetar nära varandra. För att inte tala om antalet stora lastbilar och gaffeltruckar i rotation. Det kan med andra ord vara svårt att hitta rätt balans mellan säkerhet och effektivitet när du utformar din utleverans. Genom att bygga en helautomatisk lösning kan förarna på ett säkert sätt lasta av direkt på transportbandet på morgonen och sedan transporterar samma band godset tillbaka på ett säkerst sätt till nya väntande lastbilar på eftermiddagen.