Miljömässiga åtaganden är en viktig del av vår vardag här på Marco. ”Vi strävar konstant för att förbättra alla våra processer och aktiviteter för att minimera deras miljöpåverkan”, säger Pär Martinsson, Inköpschef. Läs mer om våra miljöinitiativ.

Pär Martinsson, Inköpschef, påpekar att miljöarbetet hos Marco i huvudsak sker på två sätt. ”Vi försöker naturligtvis göra arbetsmiljön säkrare och mer hälsosam för anställda, samt mer effektiv. Men vi arbetar också hårt för att vårt företag och dess verksamhet mer hållbara, och minimera deras inverkan på miljön i stort.”
”Vår hållbarhetspolicy vägleder all denna ansträngning, som inte bara omfattar våra plikter enligt lag och föreskrifter utan även företagets egna initiativ”, fortsätter Pär. ”Ett framträdande exempel är vår nyligen antagna förbindelse till förnybar energi. Vi har ingått ett avtal om att införskaffa vår elektricitet, som är en av våra största energikällor, från Bixia.”

100 % förnybart

Den viktiga saken här är att Bixia levererar 100 % förnybar el från lokala generatorer. ”Bixias ambitioner avseende långvarig hållbarhet passar utmärkt ihop med våra egna,” säger Pär. ”Vi ser båda att varje steg räknas i kampen mot klimatförändringen.”

Inte bara de stora siffrorna

Energi är där de stora siffrorna och den uppenbara inverkan finns. ”Vår omställning till hållbar el är viktig”, säger Pär, ”men andra initiativ bidrar också. Vi rör oss snabbt mot fullständig digitalisering och pappersfritt arbete, till exempel. Färre träd fälls, transporteras och görs till pappersmassa. Färre kemikalier används, mindre avfall måste hanteras. Allt detta minimerar vår miljöpåverkan och bidrar till vår hållbarhetsagenda.”
Kunder tjänar också direkt på övergången från tryck till digitala format. ”De har informationen de behöver direkt tillgänglig, var som helst och när som helst”, säger Pär. ”Det är mycket mer bekvämt för dem. Och det är lättare för oss att hålla informationen uppdaterad och korrekt.”

För mer information läs miljöpolicyn.


Certifikat från Bixia om
inköp av 100 % förnybar elektricitet.

Välkommen till vår nya webbplats

Omberäknad. Omdesignad. Uppfräschad. Välkommen till vår nya webbplats, som nu är en ännu mer lättnavigerad och användbar resurs för alla i världen för vertikal positionering. ”Vår främsta ambitioner var enkelhet och ett tydligare fokus”, säger Henrik Ewetz, marknadskommunikationschef. ”Nu vill vi bli en levande resurs där vi delar med oss av bästa praxis, nya idéer […]

Förhandstitt på vår nya mastdrivna godshiss

Nya modeller av MDL Industrial för logistik och lagerverksamhet Våra MDL har gjort vertikal transport av gods säker och mer effektiv under en lång tid. Nu tar våra nya modeller av MDL Industrial plats i vårt befintliga utbud. De är utformade och konstruerade för att uppfylla behoven hos avancerade logistikcenter och lager. Hissföretag, integrerare och […]