Utrustning som lyftbord installeras i stor utsträckning på lastkajer i all industri. Vi talade med Stefan Petersson, Marknadschef på Marco, för att få höra det senaste som köpare måste veta om dessa lösningar.

Utför en riskanalys

”Säkerheten först, och alltid!” säger Stefan. ”Vilka föreskrifter som än gäller för din verksamhet måste säkerheten vara av högsta prioritet. Och det gäller hela arbetsmiljön, inte bara den utrustning du installerar. Golvmaterial och laster, till exempel. Hur last förflyttas. Antalet lastbilar som används, deras typer och vikt. Allt måste tas med i riskbedömningen.”

Stefan Petersson, Marketing Director at Marco
Stefan Petersson, Marknadschef på Marco

Han rekommenderar att köpare insisterar på att potentiella leverantörer utför en fullständig riskbedömning. Lösningen måste såklart uppfylla lokala krav. ”Om man kan överträffa de kraven bör man se till att göra det, eftersom det innebär att man kan öka säkerheten. Och de anställdas säkerhet har alltid högsta prioritet. När man bygger med hög säkerhet undviker man behovet av kostsamma uppgraderingar senare. En lösning som är framtidssäker från början är alltid bättre, både för din personal och slutresultatet”, råder han.

Kritisk punkt i leverantörskedjan

Stefan pekar ut lastkajens kritiska roll i leverantörskedjan: det är den enda länken mellan anläggningen och yttervärlden. Misstag här försätter hela verksamheten för risk, men ändå är denna kontaktyta utsatt för alla väder. ”Korrosion är en självklar utmaning”, säger han. ”Det är viktigt att välja tålig lyftutrustning som kan utstå det lokala klimatet och förhållandena.”

Om en lastkaj råkar ut för ett haveri av något slag är trycket att hålla igång den enormt. ”Det är då när saker kan bli farliga”, varnar Stefan. ”Det är lockande att ordna tillfälliga lösningar bara för att hålla fabriken igång. Då kan dock säkerheten ges en väldigt låg prioritet. Och många har ofta väldigt liten aning om riskerna och de verkliga belastningarna som är inblandade. Så se till att du köper från en leverantör med en historia av kvalitet. Det kan vara lockande att köpa en lösning med låg kostnad, men den riktiga kostnaden kan vara väldigt hög i slutändan.”

Tänk på standardisering

Då lastkajer blir allt mer standardiserade verkar en standardlösning vara den självklara lösningen. ”Standardutrustning med hög kvalitet är en bra början. Standardprodukter och -tillbehör omfattar många tillämpningar, men det kommer alltid att finnas behov av specialanpassning av vissa delar.” Han tar upp lastklaffar som ett exempel.

”De är den kritiska bryggan mellan fordonet och lyften. De måste väljas noggrant och kommer antagligen behöva specialanpassas för att passa din kajutrustning och dina fordon perfekt. Annars riskerar man att skada varorna eller operatörerna. Man måste också se till att alla säkerhetsräcken och grindar osv. överensstämmer med lokala föreskrifter.”

Global leverantör, lokal partner

Stefan rekommenderar att man väljer en leverantör med global räckvidd för att dra nytta av de ekonomiska fördelarna med standardisering.

”Se också till att du kan ha ett lokalt partnerskap med dem för att säkerställa att de är medvetna om dina särskilda förutsättningar och det lokala regelverket. De kommer att ge stöd både under installation och på lång sikt. Global verksamhet, lokal partner – det är vägen till efterlevnad, effektivitet och låga kostnader.”