Under ledning av produktionschef Flemming Pedersen har produktionshallen utvecklats från traditionella metoder till en strömlinjeformad Lean-ansats, vilket har lett till en imponerande effektivitetsförbättring på 50 %. Avancerade säkerhetsprotokoll och hållbara metoder stärker ytterligare framgången av denna omvandling.

Förnyar intralogistik och förbättrar säkerhet

”Hela vår produktionsprocess har omvandlats”, säger Flemming. En central förändring är införandet av ett enkelriktat flöde för varor – från deras ingångspunkt till utgången. Denna betydande justering har gjorts möjlig genom att göra ett hål i väggen i den motsatta änden av byggnaden. Varor går nu in för montering från en sida, och de färdigt monterade lyftborden går ut från den andra sidan, och går vidare till ett automatiskt transportbandsystem för utgående leverans. Detta enskilda flöde har varit en nyckelfaktor för att förbättra effektivitet och säkerhet, spara tid och minska risker. Detta är dock bara ett av många exempel på de omfattande förändringar vi har gjort.

Small Plastic Boxes: Demonstrating the efficient kanban system, these colour-coded boxes, complete with clear barcodes, neatly organize each type or size of bolt and screw.
Små plastlådor: Dessa färgkodade lådor, kompletta med tydliga streckkoder, organiserar varje typ eller storlek av bult och skruv på ett snyggt sätt.

Säkerhetsförbättringarna är märkbara överallt. Tillägget av ett säkerhetsräcke hjälper till att styra personalen bort från lastningsområdet, vilket minskar potentiella olyckor mellan truckar och arbetare. Ytterligare modifieringar, som att hålla alla delar och ställningar på en enhetlig höjd av 1,50 meter, garanterar en tydlig sikt över verkstadsgolvet, vilket främjar bättre arbetsflöde och tidig upptäckt av potentiella flaskhalsar. Dessutom ökar det säkerheten genom att göra eventuella olyckor omedelbart synliga.

Flemming Pedersen, standing proudly in his newly revamped production hall, is a living testament to the transformative power of Lean principles and a commitment to safety and efficiency.
Flemming Pedersen, stolt stående i sin nyligen renoverade produktionshall, är ett levande vittnesbörd om kraften i Lean-principer och ett engagemang för säkerhet och effektivitet.

Vidare har vi gjort om varje enskilt område på verkstadsgolvet för att förbättra säkerheten. I arbetsstationer som tidigare hade en mängd elektriska kablar som ledde till arbetsplatsen och testutrustningen, har vi nu en enda kabel. Detta minskar risken för snubbling eller fall på grund av kablar avsevärt, förenklar arbetsutrymmet och minimerar faror.

Omfamnar Lean-principer för effektivitet, kvalitet och hållbarhet

Införandet av Lean-principer har varit avgörande för att driva på effektivitets- och kvalitetsförbättringar. Ett utmärkt exempel är införandet av kanban-systemet, med färgkodade lådor och distinkta streckkoder för varje typ av bult och skruv, vilket eliminerar tid som slösas bort på påfyllning.

The strategically created exit hole in the wall exemplifies the innovative one-way flow system, facilitating the smooth dispatch of ready lift tables via an automatic conveyor system.
Det strategiskt skapade hålet i väggen exemplifierar det innovativa enkelriktade flödessystemet, vilket underlättar smidig avsändning av färdiga lyftbord via ett automatiskt transportbandsystem.

Flemmings engagemang för hållbarhet visas tydligt genom installationen av energieffektiv belysning, vilket minskar strömförbrukningen med imponerande 90%. ”Vi måste ta hand om både våra anställda och världens resurser”, förklarar han.

This simple yet effective safety railing stands as a testament to the enhanced safety measures implemented across the production hall.
Detta enkla men effektiva säkerhetsräcke står som ett bevis på de förbättrade säkerhetsåtgärderna som införts i produktionshallen.

Det handlar dock inte bara om fysiska förändringar. ”Den verkliga förändringen ligger i tankesättet. För att verkligen dra nytta av Lean måste du leva och andas dess principer”, betonar Flemming. ”Vi har gjort betydande framsteg, och det finns mycket mer framöver.” En avgörande komponent i denna framgång är att förändringarna kommer inifrån; vårt eget team har kommit på dessa förbättringar. De är inte snabba lösningar från en extern konsult; dessa förändringar har kommit från våra egna teammedlemmars sinnen. Vi lär oss inte bara Lean – vi lever det!

Rekordbrytande lyftbordstest i Göteborg!

Vi genomför för närvarande hydrauliska tester på Europas största lyftbord här i centrala Göteborg. För första gången har vi lyft en riktig lastbil som väger 24 700kg upp till taket! Även om lyftbordet är designat för framtida operationer med fordon upp till 22 000kg, krävde detta test att man överskred den viktbegränsningen. När du tittar […]

Stolt sponsor av Team Rynkeby – God Morgon Helsingborg

Vi är glada att meddela att vi fortsätter vår resa som stolt sponsor för Team Rynkeby – God Morgon Helsingborg! Detta europeiska välgörenhetsprojekt förenar passionerade individer varje år för att samla in pengar till barn med cancer och deras familjer. Deltagarna, organiserade i olika lag, kulminerar sina insamlingsansträngningar genom att cykla över 1 200 km […]