Nå målet direkt – säkra och lagliga lyft

Robert Isaacson, VPG:s säljdirektör i Storbritannien, träffar dagligen en lång rad kunder inom flera olika branscher. Under årens lopp har han lärt sig att uppskatta – och dra fördel – av alla de möjligheter som sommarperiodens stopptider ger.

Att det löpande bandet rullar utan avbrott är företagskritiskt för varje tillverkande företag är en självklarhet. Ett eventuellt driftsstopp medför ofta omfattande kostnader.

Sommarens planerade stopptid är däremot det perfekta tillfället att se över tillverkningsutrustningen, den självklara tiden att säkerställa säkerhet och arbetsmiljö för personalen och se till att maskinerna är i bästa skick.

Använd sommarens stopptid för att säkerställa höstens drifttid

Detlev Dernbrack, försäljningschef på VPG, påpekar att kunderna helt enkelt förväntar sig att deras lyftbord fortsätter att fungera. ”Även om våra lyftbord är otroligt driftssäkra är det ändå viktigt att regelbundet kontrollera och serva lyftborden så att de verkligen fungerar tryggt och säkert. Våra lyftbord har en modulär design som gör felsökning-, service och reparationer snabba och säkra. Mitt råd till varje produktionschef är att passa på att använda sommarperioden för att vidta förebyggande åtgärder, för att på så sätt garantera en trygg produktion under resten av året. Våra experter kan tidigt upptäcka fysiska tecknen som skulle kunna medföra problem i ett senare skede. ”

Sommaruppehållet är tiden när ni är lediga, och vi är upptagna

”Din sommarperiod är det perfekta tillfället att förbereda ett hektiskt andra halvår”, säger Robert. ”Kontakta oss så snart som möjligt för att planera ett service- och underhållsbesök. Säkerhet, efterlevnad av nya lagar och regler, underhåll – ja, vad du än behöver för att möta höstens utmaningar så är vi redo att hjälpa dig direkt”.

Boka service och underhåll