Biltemas lager har imponerat på de nordiska kunderna i många år nu. Oavsett om du handlar saker till hemmet, trädgården, bilen, motorcykeln, campingturen, kontoret eller husvagnen är chansen stor att du hittar det du söker på Biltema. Med flera hundra tusen artiklar konstant i lager, är det naturligt att vissa måste behandlas med försiktighet. Artiklar så som färger, lösningsmedel, tryckkärl, brandfarliga vätskor eller explosiva produkter. Biltema ville skapa en säker lösning för hantering av sådana produkter och samtidigt göra hanteringen av andra varor snabbare och effektivare. Samtal inleddes om ett helautomatiserat pallhanteringssystem på två våningar, för att adressera Biltemas problem, samt ge önskat resultat.

Flöde och automatik

Varje morgon kommer långa rader av lastbilar till Biltemas lagerlokaler, redo att lossa sin last. Pallarna måste lossas effektivt, säkert och snabbt. Lättare sagt än gjort, med hundratals lastbilar som väntar på sin tur och med begränsat utrymme att manövrera. Problem och flaskhalsar kan uppstå på många olika sätt. Dessutom omfattar de flesta anläggningar minst två våningar, så avlastning kan vara ganska tidskrävande.

Responsible for the project, sales manager Erik Dahllöf, VPG
Ansvarig för projektet, försäljningschef Erik Dahllöf, VPG

”De logistiska frågorna är naturligtvis viktiga, men vårt fokus har hela tiden varit att öka säkerheten. En av de frågor vi fick svara på var, hur man på ett säkert och effektivt sätt skulle kunna lossa stora mängder på morgonen, och sedan potentiellt behöva frakta ut samma gods samma eftermiddag”, berättar Erik Dahllöf.

För att uppnå ett optimalt flöde hanterar systemet pallarna från början till slut. Efter att ha lossats på ett transportband från lastbilen, transporteras pallarna automatiskt från lastbryggorna på bottenvåningen till andra våningen för uppackning. Flödet är utformat för att gå enkelriktat åt ena hållet på morgonen och sedan reverserat på eftermiddagen. Genom att vända flödet på eftermiddagen kan godset transporteras säkert och effektivt tillbaka till lastbryggorna där nya lastbilar väntar på att transportera produkterna till Biltemas butiker och i kundernas händer.

Tidigare har intern personal varit tvungen att hantera inkommande pallar vilket ofta lett till flaskhalsar. Genom att bygga en helautomatisk lösning kan förarna lossa fem pallar i taget, utan dröjesmål, direkt på transportbandet.

Förebyggande åtgärder på en högre nivå

Ett av de önskade resultaten var att flytta allt farligt gods, såsom sprayburkar, brandfarliga ämnen, lösningsmedel och färger, till andra våningen. Det är dock osannolikt att kraften skulle riktas uppåt i händelse av brand eller explosion. Vid behov är det mycket lättare att evakuera från bottenvåningen. Med den nya automatiserade lösningen kommer det farliga godset alltid att vara där det ska vara.

Biltema

Dessutom har vi på en av Biltemas många anläggningar, hjälpt till att introducera ytterligare en säkerhetsfunktion. Det finns en vattenfylld damm intill byggnaden och vattnet kan nu användas i händelse av brand. För att underlätta funktionen installerade vi en 70 cm hög skyddsvägg runt hissen. I och med detta kan hela golvet översvämmas utan att skada utrustningen och vatten kommer in i bottenvåningen. Ett bra exempel på en förebyggande åtgärd för att skydda både människor och tillgångar.

Resultat och framåtanda

Det har aldrig varit lättare för förare att lossa vid transportbandet. Pallarna lyfts automatiskt av och skickas vidare in i systemet med hjälp av en inmatare (UXB). Pallarna skannas och skickas till en MDL, vår egenutvecklade godshiss, som sedan skickar pallen till andra våningen för mellanlagring. Det är då Biltemas personal kan ta sitt ansvar och utföra de åtgärder som är rimliga för pallarna. Allt annat sker helt automatiskt, och även om flera lastbilar kommer samtidigt är det möjligt att lossa ganska omedelbart.

Den helautomatiska lösningen sparar tid, pengar och ökar säkerheten ytterligare över hela linjen. Biltemas personal kan ta hand om andra frågor medan förarna lastar, och lastar av pallarna. Systemet självt hanterar hela flödet.

”Detta är ett bra exempel på att investera i säkra och logistiskt smarta lösningar som tjänar flera syften samtidigt. Jag hoppas att denna erfarenhet kommer att leda till många fler möjligheter att effektivisera och optimera lagerhanteringen i framtiden”, avslutar Erik.

Godslyft, mastdriven MDL
UXB-sortiment
Produktblad UXB
Få en offert

Ökar produktiviteten hos Eksjöhus med nytt lyftbord

I Skandinavien norra Europa har trä under en väldigt lång tid använts för att bygga hus. I andra delar av Europa är det inte nödvändigtvis lika vanligt. Men, det kan ske en förändring. Trä ökar fort i popularitet i fler och fler geografiska områden, på grund av sin cirkulära ekonomi, återanvändning och det ”gröna tänket”. […]

Att hitta möjligheter till förbättrad säkerhet på Lindab Steel

Fabriker och andra produktionslinjer har alltid haft en utmaning gällande att skydda sina arbetare och bibehålla driften. Olyckor är dock väldigt sällan förekommande och måste alltid förhindras i mänsklig och logistiskt möjligaste mån. Marginalen för att göra fel är oftast näst in till obefintlig. I arbetsmiljöer med tunga maskiner och som i Lindab Steels fall […]