Diskreta små elleveransfordon (EV) river upp logistikbranschen som en del av en spännande ny lösning på problemet med den sista sträckan. De är den sista länken mellan kunderna och megalagren och de tunga lastbilarna som är ryggraden i modern logistik.

Att flytta stora laster från regionala lager till städer är en välbekant process. Problemet med den sista milen uppstår när beställningarna sedan levereras till enskilda kunder.  Avstånden kan vara korta, men gatorna är smala och trånga. Och trycket i städerna ökar, inte bara på att minska fordonens utsläpp genom elektrifiering utan också på att minska leveransfordonens visuella och akustiska inverkan.

Kostnadstryck är också viktiga. Utrymme i städerna är en bristvara och därför dyrt att hyra eller köpa. Lager tar tid att bygga och kan bli mindre användbara när mönster i efterfrågan förändras. Slutligen finns kunderna. En gång i tiden hade de kanske varit villiga att betala extra för leverans inom 48 timmar. Nu förväntar de sig leverans nästa eller till och med samma dag till en liten eller ingen extra kostnad.

Introduktion av distributionscentra för sista milen

Den sista milen kräver låga kostnader och utsläpp plus hög flexibilitet och effektivitet, allt på samma gång. Den är verkligen en utmaning. Elfordon har redan identifierats som en del av lösningen. Den andra är distributionscentra för sista milen. Dessa tar emot en lastbilslast med enskilda beställningar för snabb omlastning på elfordon för leverans till kunden.

Sådana centra behöver inte vara stora eller permanenta. De behöver inte heller mycket utrustning. De kan vara som små popup-depåer, som hyrs i kanske några dagar eller till och med timmar med lite kapitalutlägg.

Hur modellen fungerar

“Modellen fungerar så här”, säger Niklas Persson, affärsteknikchef på VPG. “Kundbeställningar plockas och packas i ett traditionellt logistikcenter. De grupperas först för leverans till enskilda sista milen-centra i snävt definierade stadszoner och sedan för leverans i mest effektiv ordningsföljd till kunderna.”

“På centret för sista milen rullas de grupperade leveranserna av från lastbilen och direkt på elfordonet för transport inom den snävt definierade zonen. Centret behöver inte ha mycket utrymme för lagring, eftersom försändelser kommer in och går ut i en rörelse. Faktum är att allt centret behöver är ett platt golv och strömförsörjning för att ladda elfordonen. Det är det som gör lösningen så smidig och ekonomisk.”

Ökar lönsamheten i verkliga livet

Det här tillvägagångssättet har sitt ursprung i Nederländerna, där vägarna är mycket smala och miljörörelsen är mycket inflytelserik. “Det holländska livsmedelsföretaget Picnic drar redan nytta av systemet”, påpekar Niklas.  “De gör iordning kundbeställningar i ett centrallager, där de separerar produkter i omgivningstemperatur och kalla produkter, och skickar dem till ett lämpligt sista milen-center för leverans till enskilda hem.”

Centret för sista milen gör det möjligt för Picnic att erbjuda den snabba service som är så viktig för färsk mat. Picnics tjänst expanderar nu snabbt över hela Europa och deras tilltalande små elfordon håller på att bli en välbekant och välkommen syn bland kunderna.

Glöm aldrig säkerheten

“Det skulle vara lätt att förbise en sista utmaning”, konstaterar Niklas. “Snabbhet och effektivitet är det som driver modellen. Men hur är det med säkerheten? Att bibehålla säkerheten samtidigt som en process påskyndas har alltid varit ett problem.”

Niklas påpekar att det kritiska ögonblicket är överföringen från den stora lastbilen till det mindre elfordonet. “Lastbilen kommer att ha en avlastare, men elfordonet är för litet för att ha sin egen lastare. Nyckeln är att använda ett lyftbord mellan dem. Operatören rullar lasten från lastbilen till lyftbordet. Sedan placerar lyftbordet lasten i rätt höjd för att rullas över på elfordonet. Detta gör det möjligt för operatörerna att arbeta säkert och ergonomiskt eftersom de aldrig behöver lyfta eller böja sig.”

Lyftbordet passar centret för sista milen utmärkt. Det kräver ingen grop eller andra arbeten, bara helt enkelt ett lämpligt golv. Eftersom det levereras och installeras på bara några timmar kan lyftbordet flyttas precis lika snabbt till ett annat centrum om dess nuvarande plats inte ska användas längre.

Ryktet sprids…

“För närvarande är sista milen-centra främst ett europeiskt fenomen. Men det finns tätbefolkade storstadsområden över hela Asien och USA som alla står inför samma press från konsumenter och vad gäller kostnader och miljö som deras europeiska motsvarigheter. Jag tror att centret för sista milen är en så bra lösning att det snart kommer att finnas över hela världen”, avslutar Niklas.

Läs mer om hur Picnic drar nytta av lyftbord i sin lösning för sista milen

Lean förbättrar effektiviteten med 44 %

Lean fungerar. Siffrorna i sig räcker för att få alla som är intresserade av lönsamhet att bli upphetsade. I en enda tillverkningscell har vårt Lean-program ökat effektiviteten med 44 %, minskat den kortvariga sjukfrånvaron med 27 % och minskat arbetarnas förflyttningar med mer än 95 %. Flemming Pedersen, processchef på vår fabrik i Ängelholm, har […]

Större besparingar genom nya, större MDL Industrial

Den mastdrivna liften/hissen (MDL Industrial) är en lättinstallerad, fristående lösning för snabb, vertikal positionering och den kräver ingen grop. Vår MDL Industrial-design och konstruktion bygger på vår långa erfarenhet av att leverera kostnadseffektiva, långsiktiga lösningar som kombinerar pålitlighet och säkerhet med flexibilitet och enkel anpassning. Vi lanserade vår första industriella mastdrivna hiss MDL Industrial 350 […]