Anna Syberfeldt
Anna Syberfeldt,
Professor i produktionsteknik

Vad är vägen framåt för tillverkning? Det är lätt att säga att den ligger i det automatiserade styrda fordonet (AGV) och tro att problemet är löst. Det fungerar inte. Enligt prof. Anna Syberfeldt är dagens AGV alltför dyra även i de enklaste tillämpningarna. Och alltför dumma för mer komplicerade uppgifter.

Anna är professor i produktionsteknik på Tekniska högskolan vid Högskolan i Skövde i Sverige. Hon leder forskargruppen för Production & Automation Engineering, som består av över 40 forskare inom virtuell teknik. Gruppens forskning täcker områden som simulering, optimering, robotik, beslutsstödsystem samt AR/VR och genomförs och tillämpas till stor del i samarbete med partners inom tillverkningsindustrin.

Vi måste börja om igen med AGV

”Även de mest grundläggande av dagens AGV är för dyra”, säger hon. ”Det finns för mycket ovilja att flytta bort från gamla plattformar och för lite incitament att sänka priserna. Vi måste börja om igen, från grunden.”

Den förväntade framtiden för AGV är att de blir mycket mer flexibla. De är mindre och kan arbeta tillsammans i svärmar. Små satsstorlekar är ekonomiska. Massproduktion och transportbandet försvinner. Barriärerna mellan interna och externa transporter bryter samman.

Utmaningar som ska övervinnas

”Om det ska bli verklighet står vi inför några stora utmaningar”, konstaterar Anna. ”Vi behöver mer flexibla AGV som kan ändra sina uppgifter från dag till dag. Det betyder hög grad av artificiell intelligens (AI) om vi ska minimera mängden programmering som krävs.” Samma AI måste också förstå säkerhetsfrågor och måste implementera en hög säkerhetsnivå för att skydda mot cyberattacker som kan störa industrin.

”Även om programmering av AGV håller på att bli enklare måste framtida AV kunna lära och programmera sig själva.” , säger Anna. ”AI kommer att behöva snabba, kraftfulla processorer och precisions-GPS, till exempel. ”Framtiden för AGV beror dock på mer än smart programvara. Hårdvaran är också viktig.

Hårdvara är också viktig

Anna betonar lyftbord bland den hårdvara som har en viktig roll i framtidens AGV: ”De kommer inte bara att bidra till att skapa mer ergonomiska arbetsplatser utan också förändra själva produktionslinjerna. Det är därför vi är särskilt nöjda med att arbeta med företag som Marco.”

Anna har en annan roll som forskningschef på ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde. Institutionen innefattar Science Park Skövde, Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Volvo Car Corporation och Volvo Group. Målet med ASSAR-projektet är att skapa en världsledande integrerad fysisk och virtuell utvecklingsmiljö för forskning, teknisk utveckling, innovation och utbildning.

Bilderna visar några av de pågående projekten på ASSAR, med Marco lyftbord monterade på experimentella AVG. När AVG blir mindre behöver de också mindre lyftbord. Marcos M0 visar vägen som det minsta lyftbordet på marknaden, med innovativ integrerad hydraulik.

Mer om ASSAR

Mer om prof. Syberfeldts forskning

Mer om VPG’s modell M0

Lättar på trycket på bilåterförsäljare

Fler modeller. Mer sofistikerade. Mer specialiserade. Det är dagens bilvärld. En fröjd för bilägare men en huvudvärk för försäljningsställen, som måste flytta och underhålla reservdelslager i dyra lagerlokaler. “Det är ett problem som vi har försökt lösa sedan företaget grundades i mitten av 90-talet”, säger Morgan Andersson, lagerchef vid Toveks Bils flervåningsanläggning i Lidköping i […]

Digitalisering av vår verksamhet ger dig besparingar och effektivitet

I dessa dagar är big data nyckeln till bättre kundservice och högre produktkvalitet. Men som My Hoffman, vår Kundtjänstchef, säger: ”Vi kan bara nå de nivåer vi siktar på, det som verkligen hjälper våra kunder, när vi har fullständig kontroll över informationen”. Den kontrollen kommer från vårt nya ERP-system, som kom igång i december, klart […]