Ergonomi regleras inte för företag i USA men är obligatorisk enligt lag i EU. Detta har lett till en marknad för vertikal positionering med två olika tillvägagångssätt. Vi tog tillfället för att lära oss mer från en av de globala experterna i tunga lyft, Jim Galante, ordförande i EASE Council, USA.

Jim Galante
Jim Galante

USA och Europa skiljer sig åt i grunden avseende sitt tillvägagångssätt för lagstiftning kring vertikal positionering. I USA är lyftteknik och ergonomi inte reglerade och står under företags eget beslut. Som motsats regleras Europa av direktivet om säkerhetskrav för lyftbord (nu EN 1570-1:2011+A1:2014). Marco var händelsevis en av nyckelspelarna i att ta fram Europastandarden.

Jim Galante förklarar hur läget är nu – och vad framtiden erbjuder – med tanke på de två olika synsätten på industriell ergonomi.

Säkerheten främst

Jim betonar att trots skillnaderna i lagstiftning finns det en stor likhet mellan USA och Europa: allt utgår från arbetaren. ”Primärt fokus ligger på säkerhet, och på att minska fysisk belastning” observerar han. ”I USA finner vi då att samtalet snabbt går vidare till hårda fakta. Som tur är har vi samlat in utmärkta data som visar hur snabbt en effektiv lyftlösning förbättrar arbetsplatsen och ökar produktiviteten, vilket skapar inkomster.”

Alla arbetsgivare vet vilka kostnader som är kopplade till skadade arbetare – lågt uppskattade till 25 000 USD per incident – men om man ser bortom skador är inte alla medvetna om hur dålig ergonomi hela tiden sänker produktiviteten och ökar tröttheten. ”Bara som ett exempel brukade arbetare sätta positioneringsutrustning eller annan lyftutrustning under produktpallen. Det är nu allmänt känt att det sannolikt är sämre att sträcka sig framåt än att böja sig. Detta innebär att fler vändskivor används för att föra arbetet närmare kroppen.”

Möta den demografiska utmaningen

Arbetsgivare måste även hålla ett öga på demografi i förändring. Det är allt svårare att rekrytera dugliga, unga människor för att utföra arbeten som många anser vara oglamorösa. Äldre arbetare (över 55 år) beräknas att utgöra ungefär 26 % av arbetskraften inom tillverkning år 2022 jämfört med 21 % 2012 och 14 % 2002 enligt en rapport från Society of Human Resource Management. ”För att använda äldre arbetares färdigheter på bästa sätt måste arbetsgivare tänka ordentligt på att göra ergonomiska förbättringar”, säger Jim.

Han nämner Xerox Corp. som ett framgångsrikt företag som har betonat vikten av ergonomi för att förbättra hälsa och säkerhet för äldre arbetare. ”De har tydligt angett att ergonomiska förbättringar som lutningsbord, lyftbord och kranar inte bara gör det lättare för anställda att flytta delar och utrustning under montering, utan väsentligt förbättrar produktiviteten.”

”Fetma ökar också snabbt, och med den risken för skador i arbetet”, säger Jim. Centers for Disease Control and Prevention har fastställt att arbetare som lider av övervikt eller fetma har 25–68 % större sannolikhet att skadas på arbetet jämfört med arbetare med en sund normalvikt.

”När man tar i beaktning att en tredjedel av de som väntar på jobb lider av fetma, och många är över 55 år, står arbetsgivare inför en anstormning av konkurrensmässigt tryck och en sårbar arbetsstyrka. Argumenten för bättre ergonomi går inte att komma undan.”

Logistik i centrum för lean tillverkning

De två synsätten på ergonomi – reglerad och frivillig – verkar gå samman med hälsa, säkerhet och kostnader som drivkraft. ”I framtiden kommer ergonomi i allt större grad användas för att minska onödiga rörelser. Och det är såklart ett av de kritiska slöserier som utpekas av Taiichi Ohno, fadern till lean produktion”, säger Jim. ”Att använda lyftbord, vändskivor, plattformar och annan utrustning för att minska avståndet mellan arbetare och arbete kan förbättra effektiviteten och produktiviteten såväl som säkerheten.

Läs mer: www.mhi.org/ease

Om Jim Galante

Jim är ordförande för MHI:s (Material Handling Industry) EASE Council, som är ägnat åt ergonomiska hjälpsystem och utrustning. Han var hade stort ansvar för och var huvudredaktör för Ergonomic Guidelines for Manual Material Handling. Han bidrar ofta till industripublikationer som Modern Material Handling, Material Handling Management, Overhead Crane and Hoist, Occupational Health & Safety, med flera.

Vi prioriterar din integritet

Vi prioriterar din integritet eftersom vi tror att du behöver få känna dig säker på hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi har som mål att vara så öppna som möjligt om vilka personuppgifter vi samlar in när vi tillhandahåller våra tjänster, hur vi behandlar dem och till vem vi delar med oss av dem. Med […]

Kundberättelse: Göra de tunga lyften, InterSystem

Det nya lyftbordet UXB16- 10/10 finns nu ute på marknaden. Marcos marknadschef Stefan Petersson säger att nya UXB ”kommer ändra hur vi ser på lastnings- och lossningslinor”. Nycklarna är kraft och flexibilitet, med en motor som arbetar vid 12 m/s även vid 1 600 kg belastning. Den är konstruerad för att ta bort ansträngningen hos tunga lyft […]