Lagerhantering hamnar alltid under press med höstens ankomst. Tillverkarna ökar produktionen efter sommaren, medan köparna förväntar sig snabb leverans och omsättning. Flexibla förvaringsutrymmen är efterfrågade. Lyckligtvis finns en effektiv och ekonomisk lösning tillgänglig.

En förbisedd resurs gömmer sig rakt framför ögonen

Företag vänder sig ofta till dyra lagringsanläggningar från tredje part, vilket gör deras logistik mer komplicerad. Eller så överväger de tidskrävande och dyra projekt för att bygga nytt lager. De förbiser en resurs som de ofta har gott om: tomma utrymmen i mezzaniner och under tak.

“De här företagen har förmodligen dragit slutsatsen att även om de kan utnyttja dessa områden med godshissar, är sådan utrustning dyr och besvärlig att installera och köra”, säger Andreas Höglund, projektledare. “Det finns dock ett annat sätt. Den mastdrivna hissen eller MDL.”

Andreas Höglund, projektledare

Öppna upp nya möjligheter med MDL-I

Mastdrivna hissar finns nu tillgängliga för industriella tillämpningar, vilket öppnar nya möjligheter för att utnyttja lagringsutrymme som annars skulle vara utom räckhåll. “Vår egen MDL-I är speciellt anpassad för industriellt bruk”, säger Andreas. “Fokus ligger på att flytta varor, inte människor. Därför går det snabbt och enkelt att få nödvändiga godkännanden. Och den smala, utrymmesbesparande designen ger så mycket utrymme som möjligt tillgängligt för lagring.”

Säkerhet är naturligtvis viktigt. “MDL-I har en omfattande uppsättning ställningar och skyddsräcken för att skydda människor såväl som varor under drift”, påpekar Andreas.

Snabb, billig installation

“Vid den här tiden på året finns det ett särskilt behov av lösningar som man snabbt kan ta i bruk. Det utesluter helt klart traditionella godshissar. Däremot kan man installera våra smart utformade MDL-I-modeller på bara två dagar på plats”, säger Andreas. “Det krävs inga markarbeten eller andra kostsamma och tidskrävande förberedelser. Allt man behöver är ett litet, tomt golvutrymme.”

Patrik Brandt and Marcus Andersson at Toveks with their safe and time-saving MDL I
Patrik Brandt och Marcus Andersson på Toveks med deras säkra och tidsbesparande MDL-I

MDL-I i aktion

Däckverkstäder och servicecenter är ett bra exempel på MDL-I i praktiken. Enligt Andreas är det redan på väg att bli en standardlösning för dessa typer av marknader. “När bilförare förbereder sig inför vintern, är utrymme för förvaring av däck med snabb och enkel åtkomst ett måste. Vinter- och sommardäck byts och lagras, och kunder kräver både snabbhet och låga kostnader. Det är en av de perfekta applikationerna för vår MDL-I.”

MDL-I-serien erbjuder för närvarande två modeller för laster upp till 1 500 kg: MDL-I 350 och MDL-I 550, med maximala lyfthöjder på 3,5 respektive 5,5 meter.

Läs mer:

Produktblad (2,45 MB, .pdf)
Hur elfordon löser problemet med sista milen

Diskreta små elleveransfordon (EV) river upp logistikbranschen som en del av en spännande ny lösning på problemet med den sista sträckan. De är den sista länken mellan kunderna och megalagren och de tunga lastbilarna som är ryggraden i modern logistik. Att flytta stora laster från regionala lager till städer är en välbekant process. Problemet med […]

Lean förbättrar effektiviteten med 44 %

Lean fungerar. Siffrorna i sig räcker för att få alla som är intresserade av lönsamhet att bli upphetsade. I en enda tillverkningscell har vårt Lean-program ökat effektiviteten med 44 %, minskat den kortvariga sjukfrånvaron med 27 % och minskat arbetarnas förflyttningar med mer än 95 %. Flemming Pedersen, processchef på vår fabrik i Ängelholm, har […]