lyftbord
anordning för upphissning av last med en lastbärande plattform som styrs stabilt genom sin rörelse (t.ex. styrd av sin egen mekanism)

fast lyftbord
lyftbord avsett för installation på en fast plats

flyttbart lyftbord
lyftbord som lätt kan flyttas från plats till plats

mobilt lyftbord
lyftbord som gjorts mobilt med en eller flera integrerade anordningar (t.ex. hjul, luftkuddar osv.)

styrt mobilt lyftbord
lyftbord som körs längs en förutbestämd rutt (t.ex. på räls i spår osv.)

självdrivet lyftbord
lyftbord, annat än fordonsmonterat, som kan röra sig horisontellt med egen kraft

automatiskt programstyrt lyftbord
lyftbord som är utformat endast för upphissning av gods där rörelsen inte påbörjas av manuella reglage med dödmansgrepp (t.ex. självreglering av nivå osv.)

plattform
del av lyftbord (inklusive anslutnings/överbryggningsplatta) utformad för att hantera arbetslasten och/eller personer. Truckgafflar betraktas som lastplattform endast för gods

vertikal rörelse
vertikalt avstånd mellan de högsta och lägsta arbetspositionerna för vilka lyftbordet är utformat

märklast
last som tillverkaren har garanterat att maskinen kommer att lyfta när den används i enlighet med instruktionsboken

skydd
del av maskinen som används särskilt för att ge skydd i form av en fysisk barriär

säker genom position
förhållande när ett lyftbord eller en del av ett lyftbord är tillräckligt avskärmat från åtkomst för att undvika alla faror för personer eller gods

nödstoppsbrytare
komponent av nödstoppsutrustning som genererar nödstoppssignalen när det tillhörande manuella reglaget (manöverdonet) används

operatörsbärande lyftbord
lyftbord vars plattform beträds av operatör(er) i syfte att lasta eller lossa eller på vilken en operatör kan förflyttas och förses med reglage på plattformen

maximalt arbetstryck
högsta tryck i hydraul- eller tryckluftssystem eller del av system vid vilket det är avsett att arbeta under normala arbetsförhållanden med märklast

operatör
person som är utbildad i att använda lyftbordet enligt tillverkarens instruktioner

fjärrstyrning
kabelanslutet reglage som inte är placerat på lyftbordets plattform

säkerhetsområde
område till vilket åtkomsten är begränsad till personer som är behöriga att vara där och som inte är åtkomligt för allmänheten

rörelsezon
utrymme genom vilket lyftmekanismen och lasten, plattformen och allt som är inkopplat till den rör sig

allmänna utrymmen
områden dit allmänheten har tillträde

gångjärnsförsedd anslutningsplatta
platta monterad på kanten av plattformen med ett gångjärn för att ansluta plattformen till ett våningsplan

ickeassisterad gångjärnsförsedd anslutningsplatta
gångjärnsförsedd anslutningsplatta som är helt manuellt manövrerad

assisterad gångjärnsförsedd anslutningsplatta
gångjärnsförsedd anslutningsplatta med motvikt i form av fjäderkraft eller vikter för att minska den manuella kraft som behövs för att manövrera plattan

kraftmanövrerad gångjärnsförsedd anslutningsplatta
gångjärnsförsedd anslutningsplatta som inte kräver någon manuell kraft för att använda

gångjärnsdelad anslutningsplatta
gångjärnsförsedd anslutningsplatta som är uppdelad i två eller fler sektioner

full inneslutning
där hela lyftbordets rörelsezon är skyddad med hårda paneler för att göra lyftbordet oåtkomligt medan det manövreras