Segmentbeskrivning och insikter

Industri utgör en väldigt bred uppsättning krav för positionering av personer, material och gods. Det finns ett kontant tryck för att förbättra effektiviteten. Automation ersätter människor allt mer, men samtidigt blir hälso- och säkerhetslagstiftning för att skydda operatörer att strängare.

Vår långa erfarenhet gör att vi kan ge innovativa och pålitliga lösningar, specialanpassade exakt till dina behov för maximal prestanda och effektivitet.

Nyckelfunktioner

  • Innovativa lösningar övervinner nya utmaningar
  • Lång erfarenhet säkerställer utrustning anpassad till syftet
  • Kunskap inom säkerhet och reglering

Huvudtillämpningar

  • Arbetsplattformar
  • Lyftar i transportörlinor
  • Godshissar
  • Lastning/lossning
  • Arbetspositioneringsanordningar
  • Nivåhissar

Kontakt

Support och kontakt