Segmentbeskrivning och insikter

Material förflyttas ofta från en plats till en annan (t.ex. mellan arbetsplatser, mellan lastkaj och förvaringsområde osv.) och placeras på en enda plats. Pålitlighet, ergonomi och effektivitet är livsviktiga för att upprätthålla jämna flöden.

Vår utrustning används på många platser i transportörlinor och matningsstationer för automatiserade transportlinor. Det ger de säkra, pålitliga och flexibla lösningar som moderna transportsystem kräver.

Nyckelfunktioner

  • Pålitliga testade och verifierade lösningar som håller linan i rörelse
  • Ergonomiska för effektivitet förbättrad hälsa och säkerhet
  • Flexibla med avancerat konstruktionsstöd för specialanpassning till alla transportörsystem

Huvudtillämpningar

  • Lyftar i transportörlinor
  • Lastning/lossning
  • Lastkajer

Kontakt

Support och kontakt