Segmentbeskrivning och insikter

Stålframställningsindustrin behöver pålitliga lösningar för hantering av tunga laster eftersom även ett kort stopp i produktionslinan medför väldigt höga kostnader. Kombinationen av en stor mängd arbetsåtgärder och de vikter som är inblandade för även säkra och ergonomiska lösningar den främsta prioriteten för hela branschen.

Vi har omfattande expertis och erfarenhet av robust och tillförlitlig hanteringsutrustning. Vår innovativa problemlösning matchas av vår förmåga att anpassa våra ergonomiska produkter till alla situationer.

Nyckelfunktioner

  • Expertis inom lyftbord med hög kapacitet
  • Innovativ problemlösning
  • Lång erfarenhet gör det möjligt att specialanpassning för alla behov

Huvudtillämpningar

  • Spolhantering
  • Arbetsplattformar

Kontakt

Support och kontakt