Segmentbeskrivning och insikter

Träförädling behöver snabb förflyttning av gods och långa/tunga laster med hög genomströmning. Detta gör risken för arbetsplatsolyckor och personskador till ett orosmoment. Att jobba långt bort från kroppen, böja sig, sträcka sig, huka sig och annan fysisk positionering orsakar belastning och trötthet. Detta kan orsaka inte bara olyckor utan även försämrad kvalitet och produktivitet.

Våra innovativa hanteringslösningar är ergonomiska och effektiva. De fungerar pålitligt år efter år helt i enlighet med stränga säkerhetsregler.

Nyckelfunktioner

  • Innovativa specialanpassade lösningar
  • Expertis inom hantering av långa/tunga laster
  • Kunskap inom säkerhet och reglering

Huvudtillämpningar

  • Arbetspositioneringsanordningar
  • Arbetsplattformar
  • Lyftbord i transportörlinor

Kontakt

Support och kontakt