I Skandinavien norra Europa har trä under en väldigt lång tid använts för att bygga hus. I andra delar av Europa är det inte nödvändigtvis lika vanligt. Men, det kan ske en förändring. Trä ökar fort i popularitet i fler och fler geografiska områden, på grund av sin cirkulära ekonomi, återanvändning och det ”gröna tänket”. Dessutom fortsätter både människor och företag att utveckla lösningar för distansarbete, och efterfrågan på hus ökar fort. I ett försök att möta marknadens efterfrågan har Eksjöhus uppdaterat sin plockstation med ett nytt lyftbord, för att förbättra arbetarnas säkerhet, öka produktiviteten och säkerställa bästa möjliga kvalitet på produkterna.

Anpassning kräver flexibilitet

Eksjöhus startade sin produktion 1944, och specialiserade sig på att producera friliggande enfamiljsvillor. De producerade, sågade och förberedde trä i olika former och storlekar och levererade materialet till lokala byggare som sedan slutförde byggnationen. Varje hus är unikt och har övervunnit sina egna utmaningar. Plockstationen behöver därför vara flexibel och enkel att använda, eftersom varje beställning kräver sina egna, unika delar. På grund av detta kan det vara både en logistisk och praktisk utmaning att packa ihop beställningar på ett sätt som sedan är lätt att förstå när de sedan når kunden.

Ökad utgående mängd

Med den nya och förbättrade plockstationen kan de många delarna av trä placeras på vardera sida om lyftbordet, i närmare 200 fack av olika höjd. Bordet lyfter sedan upp och ner arbetarna och låter dem hämta rätt bit för det specifika huset, samt packar dem på ett sätt som förenklar vid uppackningen. Med den nya lyftbordslösningen har Eksjöhus lyckats att förbättra den utgående mängden markant.

“Varför ska man upp fler gånger än nödvändigt? Det kan vara ganska tidskonsumerande att plocka ihop alla delar på ett effektivt sätt. Med det nya lyftbordet och facken på båda sidor, kan vi plocka dubbelt så många saker på samma tid och minska fel-risken, det vill säga dubblera produktiviteten,” säger Daniel Sparre, produktionschef på Eksjöhus.

Säkerhet kommer alltid först

När helst produktionslinjer förändras, eller uppdateras är våra arbetares säkerhet det vi tänker mest på. Med färre arbetsmoment och att alltid arbeta i rätt höjd så är det nya lyftbordet en enorm fördel för arbetarna’ och även för säkerheten. Den nya lösningen inkluderar säkerhetsgrindar och automatiska sensorer som stänger ner driften om någon eller något är placerat olämpligt eller till och med farligt.

“Tillsammans med de förbättrade säkerhetsåtgärderna och den dubbla utgående mängden så är jag mer än nöjd med projektet. Lösningen med det nya lyftbordet var en mycket god investering. Med det är vi mycket bättre utrustade att möta de alltmer ökande efterfrågan,” konstaterar Daniel.

Mer om arbetsplattformar   Mer om Eksjöhus Begär Offert
Att hitta möjligheter till förbättrad säkerhet på Lindab Steel

Fabriker och andra produktionslinjer har alltid haft en utmaning gällande att skydda sina arbetare och bibehålla driften. Olyckor är dock väldigt sällan förekommande och måste alltid förhindras i mänsklig och logistiskt möjligaste mån. Marginalen för att göra fel är oftast näst in till obefintlig. I arbetsmiljöer med tunga maskiner och som i Lindab Steels fall […]

Lyftbord hjälper Toyota att förbättra effektiviteten och arbetsmiljön

Som tillverkare av truckar, gaffeltruckar och staplare måste Toyota vara flexibla för att klara av ett ständigt föränderligt landskap och möta olika kundbehov. Toyotas två fabriker i Mjölby strävar ständigt efter att leverera anpassade, snabbare, mer hållbara och säkrare lösningar både för anställda och kunder, utan att kompromissa med kvaliteten. Ett nytt initiativ var att […]