Bordstyp: M7 030543-D2 + M3,5 030112-D4/2L

Mekaniska uppgifter
Kapacitet 3000 kg
Plattformsstorlek 9 490/8 895 x 1 955 mm
Ramstorlek 8 300 x 1 560 mm
Lyftrörelse 6 550 mm (5 430/1 120)
Lyfttid 151 s (122/29)
Egenhöjd 1 700 mm (850/340 + 510)
Vikt 11 110 kg (7 920 + 3 190)

Övrigt

  • Scenbordet används under teaterföreställningar, konserter och andra scenföreställningar.
  • Lyftbordet M7 kommer att finnas i ett schakt och är utrustat med 4 hydrauliska spärrtappar, 4 gejdvalsar och mellanbrytare för stopp vid 3 nivåer under marknivå (högsta nivån för M7-bordet), där scenutrustning förvaras.
  • Anledningen till att använda ett M3,5-lyftbord ovanpå M7-bordet är att höja de sista 1 120 mm från golvnivå till scennivå, där det inte fanns möjlighet att låsa bordet med spärrtappar.
  • Den övre plattformen har ett ramverk av stålrör på 3 sidor för montering av träpaneler.
Projekt: Alfa

Arbetsplattform med två skjutbara golvplattor Bordstyp: M4-020146-D2 Mekaniska uppgifter Kapacitet 2 000 kg Plattformsstorlek 5 600 x 3 700 mm (LxB) Ramstorlek 4 500 x 850 mm (LxB) Lyftrörelse 1 460 mm Lyfttid 51 s Egenhöjd 550 mm (490 + 60) Vikt 4 382 kg Övrigt Bordet är avsett att användas för slutkontroller av stora värmeväxlare. För att komma nära de olika storlekarna på värmeväxlare är bordet utrustat med skjutbara golvplattor. Dessa plattor styrs […]

Projekt: IVT

Drivet bord utan ram Bordstyp: M7,8-180280-D2 Mekaniska uppgifter Kapacitet 18 000 kg Plattformsstorlek 9 000 x 2 620 mm (LxB) Ramstorlek – Lyftrörelse 2 800 mm Lyfttid – Egenhöjd 725mm Vikt 7 985 kg Övrigt Bordet är avsett att arbeta på räls och är utrustat med två elmotorer för framdrivning.