Hjulram

Ger flyttbarhet, med två bromsade svängbara hjul och två fasta hjul.

Rälshjulsram

Eliminera enkelt nivåskillnader i ett spårbundet transportsystem. Kan levereras med eller utan drivenhet.

Avrullningsskydd

Förhindrar varor från att rulla av bordet när hjulförsedda laster lastas/lossas – särskilt användbart för kajlyftbord.

Lastklaff

Överbrygga mellanrummet mellan lyftbordet och lastkajen eller fordonet – särskilt användbart med kajlyftbord.

Rund vändskiva

Försänkt och integrerad i lyftbordets ovansida.

Rektangulär vändskiva

Inpassad på lyftbordets ovansida. Inkluderar en induktionsgivare för att undvika risker för att fastna.

Hydrauliska spärrtappar

Gör att lyftbord som arbetar över och under golv nivå kan stå emot kraftiga lastförhållanden. Viktigt när fordon kör över lyftbordet.

Palltrucksram

Transportera lyftbordet enkelt med en gaffeltruck eller palldragare.

Sidoräcken

En 1 100 mm högt räcke med mitträcke och 150 mm hög sparkplåt är ett rekommenderat tillval när lyftbordet används av personer eller som godshiss mellan nivåer.

Portal

Högre barriär när lyftbordet är i nedsänkt läge. I fullt upphissat läge ger portalen 2 000 mm frigång.

Självförreglande gångjärnsgrind

Vanligtvis kombinerat med räcke. Levereras med elektrisk eller mekanisk förregling eller båda.
Självstängande och självförreglande för att ge en säkert skydd för en operatör och last som rör sig max 2 m mellan nivåer.

Höjnings och lutningsplattform

Hydrauliskt manövrerade gångjärn på plattform, komplett med säkerhetskant. Max. lutningsvinkel 90°.

Styrsystem för staplingshöjd

Hissa och sänk lyftbordet automatiskt med fotocellsstyrning och lastavkänning.

Trådgaller

Minska risken för skador eller infångning med en trådgallergardin mot mekanisk skada.

Bälg/rullgardin

Skyddar bordet från damm, smuts och skräp i utsatta miljöer.

Rullbana

Används ofta i produktionssystem för att kompensera för olika nivåer.