Tillämpningar

AGV

Hur kan jag lägga till lyftkapacitet i mina AGV:er och AGC:er?

Vår lösning innehåller våra kraftfulla och pålitliga saxlyftar i dina AGV:er och AGC:er. Vi kommer att hämta kunskap från vår erfarenhet för att specialanpassa lösningen till just dina behov.

Kan er lösning lyfta tunga laster?

Vi erbjuder ett brett utbud av kapaciteter och lyftrörelser för att passa individuella tillämpningar, med maximalt 10 ton som lyfts upp till 1 500 mm.

Vertical City

Vad är Vertical City?

Vertical City är vårt koncept för att föra samman allt vårt ledarskap kring, all vår erfarenhet av och expertis på säkra, pålitliga, och kostnadseffektiva lösningar för logistik och andra områden.

Billyftar

Är era billyftar lämpliga att användas av allmänheten?

Ja. De är lika säkra och enkla att använda som en vanlig personhiss. Fast styrning och fjärrstyrning medföljer för bekvämlighet, och parkeringsassistans hjälper mindre säkra förare.

Det är ont om utrymme i min nya byggnad. Kommer det att finnas plats för en billyft?

Din arkitekt kommer att uppskatta hur våra platssparande lösningar enkelt integreras i byggnader – inte bara själva lyften utan även den kompakta styrningsutrustningen.

Hur kan jag försäkra användarna om deras och deras bilars säkerhet?

Våra billyftar uppfyller alla tillämpliga förordningar, inklusive EN 1570-1 eller Maskindirektivet 2006/42/EG, Bilaga IIa, beroende på din tillämpning. Och de lyfter upp till 4 ton.

Hur får jag en offert på en billyft?

Du kan använda vårt lättfattliga onlineformulär för offertförfrågan, eller helt enkelt kontakta din lokala representant.

Spolhantering

Hur högt kan er spolhanteringsutrustning lyfta?

Den kan säkert och pålitligt lyfta så mycket som 50 ton upp till 2 000 mm.

Uppfyller den säkerhetskraven för min bransch?

Den uppfyller alla tillämpliga förordningar, inklusive EN 1570-1 eller Maskindirektivet 2006/42/EG, Bilaga IIa, beroende på din tillämpning.

Har den en lutningsanordning?

Ja, med upp till 90° rörelse, vilket underlättar manuell hantering och ökar effektiviteten.

Hur får jag en offert på spolhanteringsutrustning?

Du kan använda vårt lättfattliga onlineformulär för offertförfrågan, eller helt enkelt kontakta din lokala representant.

Mastdriven godshiss (MDL)

Hur högt kan era godshissar gå?

Vi erbjuder säker, pålitlig upphissning upp till 4 000 mm för laster upp till 3 ton.

Kan ni erbjuda en platsbesparande lösning för min lina?

Alla våra godshissar är fristående, så de behöver inte ett separat maskinrum eller andra arrangemang. Deras kompakta markbehov är ungefär samma som plattformens storlek.

Jag är alltid orolig över att oavsiktligt överbelasta hissen. Kan ni hjälpa till?

Vårt tillbehörsprogram omfattar ett överbelastningsskydd för hydraulaggregatet. Det ger även synliga och hörbara varningar. Vi har ett omfattande utbud av andra tillbehör – våra experter kan ge råd.

Hur får jag en offert på en godshiss?

Du kan använda vårt lättfattliga onlineformulär för offertförfrågan, eller helt enkelt kontakta din lokala representant.

Integrerade lyftbord för transportörsystem

Mitt lyftbord kommer att användas i en väldigt dammig miljö. Kommer den att klara av det?

För de mesta utmanande miljöerna kan man utrusta våra lyftbord med bälgar från vårt utbud av tillbehör. De skyddar mot damm och smuts, och ger operatörerna ökat skydd. Vi har ett brett utbud av tillbehör. Våra experter kan ge råd.

Hur säkerställer ni pålitlig drift på lång sikt?

Vi använder all vår erfarenhet i vår kombination av robust konstruktion med lyftbord och motorer av hög kvalitet. Våra tjänster omfattar regelbunden besiktning och underhåll, tillsammans med fullständig utbildning av din personal för att säkerställa att utrustningen används korrekt.

Uppfyller dessa produkter de stränga säkerhetsregleringar jag måste följa?

Lösningarna uppfyller alla tillämpliga förordningar, inklusive EN 1570-1 eller Maskindirektivet 2006/42/EG beroende på din tillämpning.

Hur får jag en offert på en transportörlyft?

Du kan använda vårt lättfattliga onlineformulär för offertförfrågan, eller helt enkelt kontakta din lokala representant.

Hissar för personer med funktionsnedsättning

Uppfyller era hissar lagkraven i denna krävande tillämpning?

Ja. De uppfyller alla tillämpliga förordningar, inklusive 81-41:2010 eller Maskindirektivet 2006/42/EG, Bilaga IIa, beroende på din tillämpning.

Kan hissen ges extra skydd mot vädret?

Ja. Våra bälgtillbehör skyddar hela hissmekanismen mot dåligt väder samt vardaglig smuts och damm. Vi har ett brett utbud av tillbehör – våra experter kan ge råd.

Kommer hissen hantera den kombinerade lasten av person plus rullstol säkert?

Våra hissar kan hantera laster upp till 500 kg och lyfta dem säkert och pålitligt upp till 1 500 mm.

Hur får jag en offert på en hiss för personer med funktionsnedsättning?

Du kan använda vårt lättfattliga onlineformulär för offertförfrågan, eller helt enkelt kontakta din lokala representant.

Linjelastning/-lossning

Är era lösningar för linjelastning/-lossning lämpliga för hantering av tunga pallar?

Ja, de är standardiserade för hela eller halva EU-standardpallar, och lyfter upp till 1 600 kg upp till 1 000 mm.

Min linas område är redan upptaget – har ni en lösning som sparar utrymme?

Vår lågbyggda utformning behöver ingen grop vilket frigör utrymme. Det är också lätt att komma åt för underhåll, vilket undviker stopp.

Kan jag skydda dessa lösningar mot kollisioner med truckar osv.?

Vi erbjuder som tillval säkerhetsbarriärer som står emot även tunga kollisioner. De kommer från vårt breda utbud av tillbehör. Våra experter kan ge råd.

Hur får jag en offert på en lösning för linjelastning/-lossning?

Du kan använda vårt lättfattliga onlineformulär för offertförfrågan, eller helt enkelt kontakta din lokala representant.

Kajlyftbord

Hur stora är era kajlyftbord?

Plattformarna på våra kajlyftbord är så stora som 3 000 x 2 400 mm, med kapacitet upp till 10 ton och lyfthöjd upp till 1 500 mm.

Kan jag använda ett kajlyftbord för både gods och personer?

Ja, under förutsättning att lyftet följer strikta bestämmelser. Vår specialanpassningstjänst kan göra alla nödvändiga anpassningar för specifika tillämpningar.

Vilka tillbehör bör jag fundera på att skaffa?

Din prioritet är att tillse säkerheten i din särskilda tillämpning och miljö. Våra välgenomtänkta tillbehör kommer att ge anpassat skydd för personer och utrustning. Våra experter kan ge råd.

Hur får jag en offert på ett kajlyftbord?

Du kan använda vårt lättfattliga onlineformulär för offertförfrågan, eller helt enkelt kontakta din lokala representant.

Nivåhissar

Behöver jag separata hissar för operatörer och gods?

Inte med våra nivåhisslösningar, som låter dig lyfta gods tillsammans med operatörer helt i överensstämmelse med EN 1570-1.

Kan nivåhissen hantera de tunga lasterna i min tillämpning?

Nivåhissar kan lyfta upp till 3 ton snabbt och pålitligt, och så högt som 1 500 mm.

Hur kan jag se till att hjulförsedda laster behandlas säkert?

Våra avrullningsskydd förhindrar avrullning under lastning/lossning, vilket ger en extra nivå av säkerhet. Vi har många andra liknande tillbehör – våra experter kan ge råd.

Hur får jag en offert på en nivåhiss?

Du kan använda vårt lättfattliga onlineformulär för offertförfrågan, eller helt enkelt kontakta din lokala representant.

Fjädernivålastare

Vad är den tyngsta last er fjädernivålastare kan hantera?

Våra produkter inom PalletPal har stöd för upp till 2 ton, med lyfthöjder upp till 711 mm. Enkel ändring genom kraftiga kalibrerade fjädrar säkerställer en lång livslängd vad lasten än är.

Kan ni hjälpa till att utbilda mina operatörer i arbete nära kroppen?

Ja, vi erbjuder heltäckande utbildning – våra experter kan ge råd.

Vilken krafttillförsel behöver jag?

Vår PalletPal behöver ingen ström eller hydraulisk kraft, så de är snabba och enkla att installera, använda och underhålla.

Hur får jag en offert på en fjädernivålastare?

Du kan använda vårt lättfattliga onlineformulär för offertförfrågan, eller helt enkelt kontakta din lokala representant.

Scenteknik

Hur kan jag försäkra de som framträder att allt är säkert?

Vår scenteknik uppfyller alla tillämpliga förordningar, inklusive 81-41:2010 eller Maskindirektivet 2006/42/EG, Bilaga IIa, beroende på din tillämpning. Den kommer säkert att lyfta så mycket som 5 ton upp till 1 500 mm.

Är er utrustning lämplig för min prestigefyllda lokal?

Vi har lång erfarenhet av inte endast den fysiska utrustningen, utan även av inledande planering, noggrann installation och långsiktig service. Du kan vara säker på att vi uppfyller behoven från arkitekter, evenemangsorganisatörer och orkestrarna själva.

Kan ni hjälpa mig att snabbt växla mellan olika typer av evenemang?

Ja. Våra lyftbord ger snabba, jämna övergångar mellan uppställningar för orkestrar och rockkonserter, eller aktieägarstämmor och modevisningar.

Hur får jag en offert på scenteknik?

Du kan använda vårt lättfattliga onlineformulär för offertförfrågan, eller helt enkelt kontakta din lokala representant.

Lastbilslyftar

Klarar era lastbilslyftar av mina 40-tons lastbilar?

Ja – och lyfter dem säkert och pålitligt upp till 5 000 mm. De uppfyller alla tillämpliga förordningar, inklusive EN 1570-1 eller Maskindirektivet 2006/42/EG, Bilaga IIa, beroende på tillämpningen.

Är de lämpliga för svåra klimat?

Mekaniska komponenter och el- och hydraulsystemen är alla väldigt väl skyddade mot väderpåverkan men är ändå lättåtkomliga för service och underhåll.

Hur säkerställer ni stabiliteten?

Otroligt tålig konstruktion är nyckeln, med utformning utifrån mångårig erfarenhet. Bidragande faktorer inkluderar avrullningsskydd och lastklaffar för säker kontrollerad rörelse.

Hur får jag en offert på en lastbilslyft?

Du kan använda vårt lättfattliga onlineformulär för offertförfrågan, eller helt enkelt kontakta din lokala representant.

Arbets- och serviceplattform

Vad är den typiska kapaciteten för en arbetsplattform?

Kapaciteter för våra arbetsplattformar går upp till 1 ton, med lyfthöjder upp till 7 000 mm på plattformar upp till 3 000 x 2 000 mm.

Hur kan jag spara tid på repetitiv ompositionering?

Våra arbetsplattformar erbjuder förprogrammerad automatiserad positionering som ett tillbehör. Tryckknappsreglage framtvingar arbetsflöden med hög kvalitet som maximerar produktiviteten. Många andra tillbehör finns tillgängliga. Våra experter kan ge råd.

Var bör jag använda fasta arbetsplattformar? Respektive flyttbara sådana?

Fasta arbetsplattformar är idealiska för långvarig användning på en specifik plats. Flyttbara arbetsplattformar (MEWP) ger större flexibilitet, antingen på ett större antal platser (självdriven eller på räls) eller helt obehindrat (manuellt framdriven på hjul).

Hur får jag en offert på en arbetsplattform?

Du kan använda vårt lättfattliga onlineformulär för offertförfrågan, eller helt enkelt kontakta din lokala representant.

Arbetspositioneringsanordningar

Kan era arbetspositioneringsanordningar hantera de 3 ton tunga lasterna i min lina?

Ja, lätt och säkert. Och även lyfta dem så högt som 1 100 mm.

Mina operatörer behöver arbetspositioneringsanordningar som inte håller deras händer upptagna. Kan er lösning hjälpa mig?

Vårt fotpedalstillbehör ger komplett styrning för att frigöra dina operatörers händer för annat arbete. Vi har ett brett utbud av tillbehör – våra experter kan ge råd.

Finns godkännanden från tredje part tillgängliga?

Förutom garanterad överensstämmelse med all tillämplig reglering, inklusive EN 1570-1, finns godkännanden från tredje part tillgängliga på begäran för garanterad säkerhet och kvalitet.

Hur får jag en offert på en arbetspositioneringsanordning?

Du kan använda vårt lättfattliga onlineformulär för offertförfrågan, eller helt enkelt kontakta din lokala representant.

Marknader

Luftfrakt

Är ni en godkänd leverantör för flygplatser?

Ja. Dessutom överensstämmer alla våra produkter helt med relevant hälso- och säkerhetsreglering. Vår enastående historik innebär att du kan köpa från oss med total säkerhet.

Hur skulle ni hantera våra snabbt ändrade behov?

Våra produkter och tjänster ger en hög nivå av anpassningsbarhet vid sidan av kvalitet och pålitlighet. Vi kommer att kunna uppfylla alla dina behov bekvämt, nu och i framtiden. Våra experter kan ge råd.

Fordonsindustri

Kan ni hjälpa mig att spara kostnader genom förbättrad ergonomi?

Ja. Alla våra lösningar är utformade för att öka genomströmningen medan den förbättrar säkerheten och upprätthåller dina anställdas hälsa och aktivitet.

Var bör jag börja när jag väljer produkter?

Många platser i och verksamheter i linor kommer att dra nytta av våra pålitliga lösningar som inkluderar lyftbord i transportörsystem, linjelastning/-lossning, arbetsplattformar och arbetspositioneringsanordningar. Våra experter kan ge råd.

Kemi

Vi prioriterar säkerhet – passar dina produkter in?

Alla våra produkter överensstämmer helt med tillämplig lagstiftning och vår expertis och erfarenhet låter oss tillhandahålla enastående effektivitet, pålitlighet och säkerhet.

Vilka slags produkter erbjuder ni kemiindustrin?

Många verksamheter inom kemiindustrin kommer att dra nytta av våra pålitliga produkter som inkluderar lyftar i transportörsystem, arbetsplattformar, PalletPal och arbetspositioneringsanordningar. Våra experter kan ge råd.

Distributionscenter/varulager

Kan ni hjälpa mig att minimera skaderisken som orsakas av lyft?

Vi förstår riskerna och kostnader kopplade till skador och ohälsa. Du kan lita på att vår säkra, pålitliga lyftlösningar kommer att fungera effektivt år efter år och integreras lätt med moderna logistikanläggningar.

Vilka slags produkter erbjuder ni logistikbranschen?

Många verksamheter inom kemiindustrin kommer att dra nytta av våra pålitliga produkter som inkluderar lastnings-/lossningsutrustning, arbetsplattformar, PalletPal och arbetspositioneringsanordningar. Våra experter kan ge råd.

Livsmedel

Kan ni uppfylla livsmedelsindustrins särskilda krav?

Vår långa erfarenhet låter oss erbjuda lösningar som är helt anpassade till din industris behov, hela vägen ner till val av smörjmedel. De fungerar särskilt bra med moderna automatiserade produktionssystem.

Vilka slags produkter erbjuder ni livsmedelsindustrin?

Många verksamheter inom livsmedelsindustrin kommer att dra nytta av våra pålitliga produkter som inkluderar nivåhissar, lyftbord i transportörlinor, arbetsplattformar, PalletPal och arbetspositioneringsanordningar. Våra experter kan ge råd.

Sjukvård och läkemedelsbranschen

Kan ni komma med lösningar för mina väldigt olika behov?

Vårt breda utbud i kombination med expertmässig specialanpassning innebär att vi kan hitta rätt lösning på varje utmaning. Du kan även förlita dig på vår omfattande kunskap inom de viktiga områdena säkerhet och reglering.

Vilka slags produkter erbjuder ni sjukvård och läkemedelsbranschen?

Många verksamheter inom sjukvård och läkemedelsbranschen kommer att dra nytta av våra pålitliga produkter som inkluderar lyftar i transportörlinor, godshissar, arbetsplattformar och arbetspositioneringsanordningar. Våra experter kan ge råd.

Industri

Kan ni hjälpa mig efterleva hälso- och säkerhetslagstiftning?

Vi vet att vid sidan av att öka effektiviteten vill man även efterleva förordningar och kapa kostnader som orsakas av skador och ohälsa. Vår utrustning, som överensstämmer helt med alla föreskrifter, kompletteras av vår expertkunskap inom dessa områden.

Vilka sorters produkter erbjuder ni för industriella tillämpningar?

Vår långa erfarenhet gör att vi kan ge innovativa och pålitliga lösningar av alla slag, specialanpassade exakt till dina behov för maximal prestanda och effektivitet. Våra experter kan ge råd.

Mobilitet/transport

Hur kan jag förbättra säkerheten och effektiviteten i min förflyttning av material?

Vår erfarenhet låter oss skapa innovativa lösningar som bygger in pålitlighet, ergonomisk konstruktion och effektivitet i dina flöden. De har alla testats och verifierats och är helt i överensstämmelse med all tillämplig lagstiftning.

Vilka slags produkter erbjuder ni för mobilitet/transport?

Vår långa erfarenhet gör att vi kan ge innovativa och pålitliga lösningar av alla slag. De är specialanpassade exakt utifrån dina behov för högsta prestanda och effektivitet och omfattar lyftbord i transportörlinor, utrustning för lastning/lossning och kajlyftbord. Våra experter kan ge råd.

Fastigheter

Kan du ge smarta lösningar för vertikal positionering som kommer att göra min arkitekt nöjd?

Vår erfarenhet låter oss skapa helt anpassade innovativa lösningar. De har alla testats och verifierats och är helt i överensstämmelse med all tillämplig lagstiftning medan de är lätta att passa in i alla byggnadsstrukturer.

Vilka sorters produkter erbjuder ni till fastigheter?

Vår långa erfarenhet gör att vi kan ge innovativa och pålitliga lösningar av alla slag, billyftar, godshissar och hissar för funktionshindrade samt nivåhissar. Våra experter kan ge råd.

Speciallösningar

Vilka utmaningar kan ni uppfylla med speciallösningar?

Kulisser och scener är ett bra exempel på hur våra lyftbord spelar en nyckelroll för att utföra de säkra, snabba ändringar som föreställningsanläggningar behöver. Vi kan göra de mest krävande byggföretag, arkitekter, evenemangsanordnare och de framträdande själva nöjda.

Vilka slags speciallösningar erbjuder ni?

Vår långa erfarenhet gör att vi kan ge innovativa och pålitliga lösningar av alla slag. Våra experter kan ge råd.

Stålverk

Kan era produkter hantera de tunga lasterna vid stålverk?

Ja. Till exempel lämpar sig vår spolhanteringsutrustning för laster upp till 50 ton. Dessutom innebär vår expertis inom hög lyftkapacitet att vi kan specialanpassa ergonomiska produkter för alla situationer.

Vilka slags produkter erbjuder ni för stålverk?

Vår långa erfarenhet gör att vi kan ge innovativa och pålitliga lösningar av alla slag. De är specialanpassade precis utifrån dina behov för högsta prestanda och effektivitet och inkluderar spolhanteringsutrustning och arbetsplattformar. Våra experter kan ge råd.

Provningsanläggningar

Kan ni uppfylla min provningsanläggnings väldigt specifika krav?

Våra flexibla lösningar är idealiska för de ofta helt unika kraven för provninganläggningar. Vår styrka inom innovation låter oss genomföra väldigt teknisk specialanpassning.

Vilka slags produkter erbjuder ni provningsanläggningar?

Vår långa erfarenhet gör att vi kan ge innovativa och pålitliga lösningar av alla slag. De är specialanpassade precis utifrån dina behov för högsta prestanda och effektivitet och inkluderar arbetspositioneringsanordningar och arbetsplattformar. Våra experter kan ge råd.

Avfallshantering

Hur kan ni minska den fysiska belastningen för mina anställda?

Våra ergonomiska hanteringslösningar låter operatörer koncentrera sig på de viktigare aspekterna av sitt arbete utan att distraheras av fysisk inverkan. Säkerhet och effektivitet förbättras vilket hjälper till att förhindra olyckor och störningar.

Vilka slags produkter erbjuder ni för avfallshantering?

Vår långa erfarenhet gör att vi kan ge innovativa och pålitliga lösningar av alla slag. De är specialanpassade precis utifrån dina behov för högsta prestanda och effektivitet och inkluderar godshissar, arbetsplattformar, kajlyftbord och nivåhissar. Våra experter kan ge råd.

Trä

Hur kan jag förbättra säkerheten och effektiviteten på min arbetsplats?

Våra innovativa hanteringslösningar är pålitliga, ergonomiska och effektiva och överensstämmer helt med stränga säkerhetsregler. Våra lösningar är robust konstruerade för att hantera stor genomströmning av gods och långa/tunga laster.

Vilka slags produkter erbjuder ni träindustrin?

Vår långa erfarenhet gör att vi kan ge innovativa och pålitliga lösningar av alla slag. De är specialanpassade precis utifrån dina behov för högsta prestanda och effektivitet och inkluderar arbetspositioneringsanordningar, arbetsplattformar och lyftbord i transportörlinor. Våra experter kan ge råd.