Att leverera spännande och innovativa produkter börjar med att tänka fritt. “Här har vi friheten att tänka utanför boxen för att hålla våra kunder nöjda”, säger FoU-chefen Carl-Johan Fogelberg. “Men fantasi räcker inte hela vägen. Man behöver även verktyg för att bygga den framtid man föreställer sig.”

“Vi har fört samman allt i vårt nya lyftbordslabb, som vi kallar Garaget, för att betona dess praktiska, problemlösande egenskaper”, förklarar Carl-Johan. “Det har två huvudfokusområden. Det ena är IT-lösningar i närtid, för att möta utmaningar här och nu. Det andra är att hitta nya sätt att lösa långvariga problem inom mekanisk styrning och reglering.”

Att tackla problem efter installation

Teknikchefen Fredrik Larsson påpekar att en återkommande aktuell utmaning är det nyinstallerade lyftbordet som enligt kunden “inte fungerar”. “Vi testar faktiskt driften av varje lyftbord på plats före leverans”, säger Fredrik. “Det som vanligtvis orsakar det uppenbara problemet är felaktig programmering av PLC-systemet. Förr var vi tvungna att skicka en skicklig ingenjör till kunden, inspektera hela installationen och spåra och åtgärda felet.”

“Långsamt och dyrt!” säger Fredrik. “Människor som slösar bort tid och energi på att resa, utrustning som inte används under inspektioner och minskad produktion. Alltihop inverkar.” Lösningen har varit bland de första bidragen från Garaget: online-felidentifiering och korrektion. “Det är vinn-vinn-vinn”, konstaterar Fredrik. “Vår kund får sitt problem löst snabbare till lägre kostnad, vi sparar tid på resor och miljön drar nytta av vår lägre energiförbrukning.”

En blackbox-verktygslåda för framtiden

“Att lösa sådana problem online bygger också upp vår egen programmeringsexpertis, en god cirkel som får saker att gå ännu snabbare i framtiden”, säger Fredrik. “Ett bra exempel är den nya blackbox-tekniken vi har utvecklat med Secomea, som är specialister på att hjälpa företag att utnyttja kraften och flexibiliteten hos industriell IoT.”

Secomeas lösning kombinerar datainsamling och fjärråtkomst i en enkel och säker programvaruplattform. “Det betyder att vi kan använda vår svarta låda för att utföra alla aspekter av korrigerande, förebyggande och prediktivt underhåll”, säger Fredrik. “Den digitala tekniken vi har implementerat i våra lyftbord ger oss tillgång till driftdata i realtid via molnet. Antalet operationer, driftttimmar, hydrauloljans temperatur; allt vi behöver för att kunna garantera prestanda för en viss applikation.”

“Vi kan ta itu med problem utan dyra, tidskrävande platsbesök. För våra kunder minimerar detta oplanerade driftstopp och förbättrar deras totala effektivitet. Vi kan också använda historiska data för att förebygga fel och optimera prestandan.”

Nya svar på gamla frågor: synkronisering för hastighet och säkerhet

Lyftbordsindustrin möter fortfarande en del gamla utmaningar. Betänk det här scenariot: en kund behöver en stor arbetsplattform. Produkten existerar förstås. Men för många kunder är det ett mer rationellt val att ha två mindre lyftbord sida vid sida, vilket är mer flexibelt, mer kostnadseffektivt och snabbare att installera. “Och det är här de gamla utmaningarna dyker upp”, påpekar Fredrik. “Synkronisering och ojämn lastning.”

Dåligt synkroniserade lyftbord kan röra sig vid olika tidpunkter och hastigheter, vilket skapar en farlig lutning som gör att människor och gods kan skadas. Ett liknande problem uppstår om lyftborden har olika belastning. “Vi testar redan vår nya smarta lösning, som sätter stopp för detta”, säger Fredrik. “Vi kan bygga smart styrning och individuell reglering i varje lyftbord. Sådan exakt kompensation garanterar säkerhet, produktivitet och tillförlitlighet, den totala kvaliteten som våra kunder söker.”

“Detta är bara ett exempel på pågående projekt i vårt Garage”, säger Fredrik. “Håll utkik här för att vara först med att höra vad som kommer härnäst i en lång rad av innovationer.”

Ta reda på mer om Secomea

Kontakta oss

Förbättrade ledtider och konkurrenskraft för USM

USM är den kända schweiziska tillverkaren av modulära möbelsystem för kommersiella och inhemska marknader. Deras nya anläggning i Leipzig för monteringen närmare viktiga marknader i Tyskland och andra exportmarknader. USM kommer att bli mer anpassningsbara med kortare ledtider och förbättrad konkurrenskraft. Sextio VPG-lyftbord kommer att spela en huvudroll i den nya anläggningen. Ständig förfining hos […]

Hur man garanterar att ditt CE-märkta lyftbord är säkert att använda

Man tror ofta att ett lyftbord är säkert att använda, eftersom det är CE-märkt och fullständigt kompatibelt med EN 1570 (Säkerhetskrav för lyftbord). Detta missförstånd kan påverka medarbetarnas hälsa och säkerhet, med alla följdkostnader – mänskliga och ekonomiska – involverade. Att förstå din installation – och ditt ansvar Det första man ska göra är att […]